Bratislava – Gabčíkovo - Bratislava

Obľúbený výlet loďou HARMÓNIA k vodnému dielu Gabčíkovo s preplavením plavebných komôr.

26.00 € Kúpiť lístok

Vodné dielo Gabčíkovo dokončili v roku 1992 po pätnástich rokoch výstavby. Zámerom staviteľov bolo zamedziť záplavám a vytvoriť spoľahlivú plavebnú dráhu v neustále sa meniacej rieke Dunaj. V Gabčíkove boli vybudované dve plavebné komory a vodná

elektráreň. Vodné dielo v Gabčíkove postavili na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd.

Komory sú situované na ľavej strane rieky. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Prevádzka elektrárne je plne automatizovaná. Celý proces môžete sledovať priamo z mosta. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra.

Do každej z komôr sa zmestí až 299 000 m3 vody. Plnenie a vypustenie plavebných komôr trvá asi 30 minút.

Cestovný poriadok 2021

NEDELE 27.6.,18.7.,15.8.2021

Odchod: BRATISLAVA: 11:00  

Prichod : BRATISLAVA: 17:30

Cestovné lístky

Spiatočný lístok
dospelí € 26,00
deti vo veku 2 - 15 r. € 20,00

Plavba sa uskutoční pri minimálnom počte 100 pasažierov.

Cena lístka  je vrátane slovensky hovoriaceho sprievodcu/ výklad počas plavby/. V prípade nepreplavenia lode plavebnou komorou v dôsledku nepriaznivého počasia sa cestovné nevracia.

Plavba sa uskutoční loďou HARMÓNIA. 

Služby

  • Počas plavby je možné na palube lode Harmónia  zákupiť občerstvenie, studené a teplé nápoje a vychutnať si ich na hornej palube , ktorá Vám poskytne nádherné výhľady počas celej plavby
  • Pri skupinách od 10 osôb písomná rezervácia nutná.

Dôležité informácie:

  • Nástup pasažierov 15 minút pred odchodom lode!
  • Počas plavby je na palube lode povinné nosenie rúšok,prísne dodržiavanie hygienických podmienok a inštrukcií posádky.
  • Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na vlastné miesto.
  • Internetové lístky sa dajú zakúpiť najneskôr 24 hodín pred plavbou
  • Všeobecné prepravné podmienky sú súčasťou lodného cestovného poriadku. SPaP - LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky lodného cestovného poriadku!
  • Uzávierka lodného cestovného poriadku na rok 2021: December 2020.

26.00 € Kúpiť lístok