Bratislava – Čunovo/Danubiana - Bratislava

Výlet ponúka možnosť návštevy galérie Danubiana Meulensteen Art v Čunove. Vstup do galérie je v cene plavebného lístka.

21.00 € Kúpiť lístok

Danubiana Meulensteen Art  Museum je jedno z najmladších múzeí moderného umenia. Budova je umiestnená na poloostrove vbiehajúcom do vodnej nádrže Gabčíkovo. V galérii sa striedajú prehliadky popredných svetových umelcov, rozľahlý park dáva možnosť prezentácii sochárskych diel a príjemným prechádzkam.

Cestovný poriadok:

Plavby sa konajú len v konkrétnych termínoch  12.6.,10.7.,14.8.,2021
    BRATISLAVA- ČUNOVO- BRATISLAVA  

 Bratislava - odchod

13:00
 Čunovo - príchod 14:00

Prestávka v Čunove

2 hod.

 Čunovo - odchod

16:00
 Bratislava - príchod 17:30

Cestovné lístky

Spiatočný lístok vrátane vstupu do galérie Danubiana
dospelí € 21,00
deti vo veku 2 - 15 r. € 14,00
študenti, ZŤP, seniori 60+ € 18,90
Jednosmerný lístok vrátane vstupu do galérie Danubiana
dospelí € 18,00
deti vo veku 2 - 15 r. € 12,00
študenti, ZŤP, seniori 60+ € 16,20

Služby

  • Počas plavieb na palube ponúkame čaj, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje.
  • Pri skupinách od 10 osôb písomná rezervácia nutná.
  • Možnosť objednať sprievodcovské služby pre ucelené kolektívy od 10 osôb (aj v cudzom jazyku) - pešia prehliadka mesta, trvanie 2 hodiny. Cena a informácie v cestovnej agentúre.

Dôležité informácie:

  • Nástup pasažierov 15 minút pred odchodom lode!
  • Počas plavby je na palube lode povinné nosenie rúšok,prísne dodržiavanie hygienických podmienok a inštrukcií posádky.
  • Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na vlastné miesto.
  • Internetové lístky sa dajú zakúpiť najneskôr 24 hodín pred plavbou
  • Všeobecné prepravné podmienky sú súčasťou lodného cestovného poriadku. SPaP - LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky lodného cestovného poriadku!
  • Uzávierka lodného cestovného poriadku na rok 2021: December 2020.

21.00 € Kúpiť lístok