Cenník služieb parkoviska

Adresa parkoviska: Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava