Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch

Ak si študent a zaujíma Ťa práca v cestovnom ruchu či vo vodnej doprave, určite príď na Deň otvorených dverí u nás na lodi Harmónia už 8.2. a 9.2.2023 od 13:30 do 15:00. Viac informácií nájdete po rozkliknutí.

Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných stredných
odborných škôl, univerzít, spoločností pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy a cestovného
ruchu je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých
školách v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu.

Podujatie sa uskutoční
8. 2. 2023 a 9. 2. 2023
v Bratislave

v Osobnom prístave na Fajnorovom nábreží,
v priestoroch troch plavidiel

v čase
9.00 h – 13.30 h pre školy
13.30 h – 15.00 h pre verejnosť

Tešíme sa na Vás!