AKTUÁLNE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE COVID 19

Vážení klienti pre zachovanie Vašej bezpečnosti Vás žiadame o prečítanie si dôležitých informácií a pokynov.

Všetky  priestory na našich lodiach , tak ako aj predajné miesto plavebných lístkov sú pravidelne dezinfikované na základe nastaveného prístupu k hygienicko  - epidemiologickému režimu príslušným druhom / koncentráciou dezinfekčného roztoku a príslušným časom expozície/a podľa aktuálne platných nariadení a upresnení ÚVZ.

Umožnení vstup na loď je povolený všetkým osobám podľa aktuálnych nariadení Vlády SR, ÚVZ SR, RÚVZ súvisiacich s ochranou verejného zdravia .

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod