Gabčíkovský okruh

Gabčíkovský okruh

Termíny: 3. 6., 1. 7., 5. 8., 15. 9. 2017

Atraktívna 3-hodinová plavba rýchloloďou na vodné dielo Gabčíkovo s preplavením plavebných komôr.

Plavebné komory umožňujú prekonanie výškového rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom v rozmedzí 16 - 23,3 metra. Každá z nich ma šírku 34,0 m a dĺžku 275,0 m. Plnenie a vyprázdňovanie plavebných komôr trvá približne 15 minút.

Odchod 12:30
Príchod 15:30

Cena lístka

Dospelí  € 21,00
Deti (2 – 15 rokov) € 15,00 

Informácie k cenám plavieb:

Rýchloloď (kapacita 112 miest) je rozdelená na tri časti - salóny. Ceny uvedené pri jednotlivých plavbách sa vzťahujú na miesta v prednom a strednom salóne.

Zľava zadný salón: dospelí € 5,00 deti (2 – 15 rokov) € 2,50 z ceny lístka

Služby na lodi

Počas plavieb na palube ponúkame čaj, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje.

Dôležité informácie:

  • Plavba sa uskutoční pri minimálnom počte 60 osôb.
  • Nástup pasažierov 15 minút pred odchodom lode.
  • Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na vlastné miesto.
  • V prípade nepreplavenia plavebnou komorou v dôsledku nepriaznivého počasia sa cestovné nevracia!
  • Všeobecné prepravné podmienky sú súčasťou lodného cestovného poriadku.
  • SPaP - LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky lodného cestovného poriadku!
  • Uzávierka lodného cestovného poriadku: Január 2017.