Bratislava – Štúrovo / Ostrihom

Termín: 10.6.2017

Vrátane prehliadky Ostrihomu. Po príchode do Štúrova prechádzka cez most Márie Valérie do Ostrihomu k Bazilike.

07:00 Bratislava 19:45
10:15 Štúrovo 16:00

Cena lístka

dospelí € 38,00  deti (2 – 15 rokov) € 22,50

Informácie k cenám plavieb:

Rýchloloď (kapacita 112 miest) je rozdelená na tri časti - salóny. Ceny uvedené pri jednotlivých plavbách sa vzťahujú na miesta v prednom a strednom salóne.

Zľava zadný salón: dospelí € 5,00  deti (2 – 15 rokov) € 2,50 z ceny lístka

Služby na lodi

Počas plavieb na palube ponúkame čaj, kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje.

Dôležité informácie:

  • Plavba sa uskutoční pri minimálnom počte 60 osôb.
  • Nástup pasažierov 15 minút pred odchodom lode!
  • Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na vlastné miesto.
  • Pri plavbách do zahraničia je potrebné mať so sebou platné cestovné doklady (občiansky preukaz, pas).
  • Počas plavby je zabezpečený odborný výklad a prehliadka navštíveného mesta so sprievodcom (bez vstupov).
  • Prístavné poplatky sú zahrnuté v cene lístku.
  • Všeobecné prepravné podmienky sú súčasťou lodného cestovného poriadku.
  • SPaP - LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky lodného cestovného poriadku!
  • Uzávierka lodného cestovného poriadku: Január 2017.

Podrobné informácie Vám poskytneme v našej cestovnej agentúre.